XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU CẦN THƠ


Chủ Đầu Tư                : CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
Địa điểm dự án           : P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Công suất                   : Q = 250m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh từ bệnh viện
Phạm vi công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải.


Chủ Đầu Tư                : CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
Địa điểm dự án           : P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Công suất                   : Q = 250m3 ngày/đêm.
Công nghệ áp dụng   : Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh từ bệnh viện
Phạm vi công việc     : Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải.


XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC